ProfSmileTurkey logo

ÇENE CERRAHİSİ

* Diş Çekimi

Ağız sağlığı birçok durumdan etkilenerek bozulabilir ve çeşitli bölgelerde enfeksiyon gelişimleri oluşabilir. Gelişen hastalıkların ortadan kaldırılması için günümüzde dokuların geri kazanılmasını sağlayarak tedavi sunan pek çok işlem vardır. Ancak, dokularda şiddetli kayıpların gözlendiği bazı durumlarda dokuların sağlıklı bir şekilde geri kazanılması mümkün olmayabilir. Diş çekimi, bu geri dönüşümsüz problemlerin gözlendiği durumlarda bölgedeki enfeksiyonun durdurulması için planlanan bir tedavi uygulamasıdır.

Diş Çekimi Nedir?

Diş çekimi, koşulların restorasyon işlemleriyle tedavi sağlamaya elverişli olmadığı durumlarda enfeksiyon kaynağı olarak işlev gören dişin kemikteki yuvasından çıkarıldığı tedavi işlemleridir. Dişin bölgeden uzaklaştırılmasıyla birlikte enfeksiyonun ortadan kaldırılmasına ve bölgedeki düzenlemelerle birlikte yeni bir tedavi planı oluşturulmasına imkan tanır.

PROF SMILE TURKEY - ANTALYA ORAL SURGERY

* 20 Yaş Çekimi

Ağız içerisinde en geç süren dişler olan 20 yaş dişleri, çeşitli sebeplerle kolayca enfekte olabilmeleri ya da yanlış konumları sebebiyle ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyebilir. Olumsuz etkilerin gelişiminin önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla çeşitli uygulamaların planlanmasına ihtiyaç duyulabilir. 20 yaş çekimi bu kapsamda tedavi prosedürüne dahil edilen uygulamalar arasında yer alır.

20 Yaş Çekimi Nedir?

20 yaş çekimi, diş diziliminde en arka bölgede bulunan üçüncü azı dişlerinin ağız ortamından uzaklaştırılması amacıyla yapılan tedavi uygulamasıdır. Tedavi, dişin bulunduğu konuma bağlı olarak standart diş çekimi işlemleriye ya da cerrahi uygulamalarla yapılabilir.

* Sinüs Lifting

Ağız içerisinde dişlerin varlığı, dişlerle bağlantılı pek çok alanda kemik dokusunun devamlılığının sağlanması için oldukça önemlidir. Dişlerin eksik olması ya da kaybedilmesi durumunda ise fonksiyon görmeyen kemik dokuları çeşitli alanlarda yıkıma uğrar. Bölgede yeni bir restorasyon yapılabilmesi için engel teşkil eden kemik yıkımları pek çok estetik ve fonksiyonel kaybı da beraberinde getirir.

Kaybedilen dokuların geri kazanılması ve bölgede uygun restorasyonların yapımına izin verecek bir ortamın oluşturulması için ise çeşitli uygulamalar bulunur. Sinüs lifting tedavileri bu kapsamda uygulanan ek cerrahi işlemler arasında önemli bir yere sahiptir.

Sinüs Lifting Nedir?

Sinüs lifting, üst çene kemikleriyle komşuluğu olan sinüs boşluklarının taban bölgesinde meydana gelen kemik kayıplarını tedavi etmek amacıyla yapılan greft uygulamalarıdır. Diş eksikliğine bağlı olarak sinüs tabanının sarktığı durumlarda kemik dokusunun implant uygulamaları için uygun forma getirilmesi amacıyla planlanır. Bu tedavilerle birlikte ağız boşluğu içerisinde herhangi bir mesafe kaybı yaşanmadan kemik hacminde artış sağlanması mümkündür.

* Greft Uygulaması

Ağız içerisinde gelişen pek çok durum sert ve yumuşak doku bölgelerinde doku kayıplarına neden olabilir. Kaybedilen dokuları yeniden yerine koyabilmek amacıyla yeni bir tedavi yapılabilmesi için de engel teşkil edebilir. Bunun yanı sıra estetik problemlerin gelişmesine de yol açabilir. Greft uygulamaları, bu durumlarda ilgili bölgeyi yeni tedavi uygulamalarına hazırlayan önemli işlemler arasında yer alır.

Greft Uygulamaları Nedir?

Greft uygulaması, damar ve sinir bağlantısı içermeyen çeşitli doku parçalarının vücutta doku artırılmasına ihtiyaç duyulan bir alana yerleştirilmesi işlemi olarak tanımlanır. Bölgede yeni dokunun kazanılması için ihtiyaç duyulan alanın hacmini korur ve yeni dokunun üretilmesine izin vererek kaybedilen dokuların geri kazandırılmasında etkili olur. Uygulanacak materyal kişinin kendisinden, başka bir insandan ya da farklı bir canlıdan alınabildiği gibi yapay olarak da hazırlanabilir.

BİZE SORUN

Detaylı bilgi için form doldurun veya arayın:

+90 555 034 73 78