ProfSmileTurkey logo

Inlay & Onlay Dolgular

Dişlerde meydana gelen doku kayıpları, ilgili dokuların yerine konması için tedavi ihtiyacının duyulmasına neden olabilir. Dokuların restore edilmesinde dolgu uygulamaları sıklıkla tercih edilse de geleneksel yöntemlerle hazırlanan dolgular dişlere gelen kuvvetlerin karşılanması için her zaman yeterli olamayabilir.

Ancak sağlıklı diş dokusunda aşındırma yapılmasına ihtiyaç duyulması sebebiyle diş protezi uygulamalarının yapılması da tercih edilmek istenmeyebilir. Bu durumlarda porselen inlay & onlay dolgu uygulamaları, alternatif bir tedavi işlemi olarak ön plana çıkar.

Porselen Inlay & Onlay Restorasyon Nedir?

Porselen inlay & onlay restorasyon uygulamaları, dolguyla tedavi edilmesine ihtiyaç duyulan dişlerin laboratuvar ortamında hazırlanan dayanıklığı yüksek estetik dolgu çeşitleriyle restore edilmesidir. Dişlerin çiğneme yüzeyleri üzerine yapılan bu restorasyonların isimlendirmeleri kapladıkları alana göre belirlenir. İnlay dolgular, yüzeyin yalnızca çukur alanların üzerinde işlem yapılan porselen dolgu uygulamalarını tanımlar. Onlay dolgular ise çiğneme yüzeyindeki bir ya da birden çok tepe bölgeyi de kapsayarak yapılan işlemlerdir. Inlay ya da onlay restorasyonlar form özellikleriyle geleneksel dolgulara benzerken, materyal seçimi ile dayanıklılık özellikleri açısından kaplama tedavileriyle ortak özellikler gösterir. Tedavi için kullanılacak porselen materyali, bölgede yer alan diş dokularının desteklenme ihtiyacına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Porselen Inlay & Onlay Dolgular Ne Zaman Tercih Edilir?

Porselen inlay & onlay dolgular, geleneksel dolgu uygulamalarının planlanabildiği her durumda tercih edilebilir. Geleneksel dolguya kıyasla dayanıklılık özellikleri daha yüksek uzun ömürlü bir tedavi oluşturmada etkili olabilir. Geleneksel dolguların yapılmasına engel teşkil edecek düzeyde doku kaybının gözlenmesi durumunda ise sağlıklı dokudan minimum aşındırma yapılarak tedavi sağlanması için ihtiyaç duyulabilir. Bunun yanı sıra kanal tedavisi uygulanan dişlerin restorasyonu için tercih edilebilir. Restorasyonlar sayesinde kırılganlığı artarken dayanıklılığı azalan kanal tedavili dişlerin kalan dokularının yeterli oranda desteklenmesi sağlanabilir.

Porselen Inlay & Onlay Restorasyonların Avantajları

Sağlıklı Dokuyu Koruma

Sağlıklı dokuları maksimum oranda koruyucu yönde bir tedavi uygulaması yapılmasına izin verir. İnlay-onlay restorasyonların yapılabilmesi için diş yüzeyinden sadece desteksiz kalan, enfekte olan diş dokularının uzaklaştırılması yeterli olur. Sağlıklı dokuları korurken dayanıklılık özelliğinden ödün vermeden uygun tedavi sunması açısından önemlidir.

Diş Dokuları İle Uyumluluk

Inlay ya da onlay dolgu uygulamalarında kullanılan porselen materyaller renk özellikleri, ışık geçirgenliği, yapı özellikleri gibi pek çok alanda doğal dişlerle uyum içindedir. Dişlere yakın olan birçok özelliği sayesinde doğal bir görünüm oluştururken fonksiyonel olarak da diş dokularına uyumlu tedaviler yapılmasına imkan tanır.

Kolay Ulaşılabilir Restorasyon Sınırları

Porselen inlay ya da onlay dolguların kenar sınırları, diş fırçalamada kolaylıkla ulaşabilecek bölgelerde yer alır. Sınır konumları, ilgili bölgenin plaklardan kolay arındırılmasına, dolguyla diş uyumunun uzun dönem korunabilmesine yardımcı olur. Restorasyonlar genellikle dişlerin birbirleriyle mevcut temaslarını koruyacak şekilde hazırlanır. Ara bölgelerde defektlere bağlı diş kontaktları kaybedildiğinde ise dişlerin birbirleriyle temasının yeniden sağlanabileceği şekilde planlanabilir.

Laboratuvar Ortamında Üretim Yapılması

Dolgu bölgeden alınan ölçüler ile hazırlanan modellerin üzerinde planlandığından restorasyon dişe özel olarak daha detaylı bir şekilde işlenebilir. Tek bir parça şeklinde hazırlanması restorasyonu çiğneme, ısırma kuvvetlerine karşı daha dayanıklı hale getirir. Bunun yanı sıra aşınma ya da kırılma ihtimalleri de geleneksel dolgulara oranla önemli düzeyde azalır. Tasarımın dijital ortamda yapılarak üretildiği durumlarda kayıt altında tutulması mümkün olduğundan ihtiyaç duyulması durumunda daha sonra da tasarıma kolaylıkla ulaşabilir. Kayıtlı tasarımlar, ileride uygulanacak tedavileri kolaylaştırıcı etki sağlayabilir.

Dişe Kimyasal Olarak Bağlanması

Porselen inlay & onlay restorasyonların dişle kimyasal olarak bağlantısını sağlayan özel yapıştırıcılar, dolguyla diş dokusu arasında boşluk oluşmasını önler. Oluşan sıkı bağlantı sayesinde diş ile restorasyon uyumunun korunmasında önemli oranda etkilidir. Dişle restorasyon arasında plak tutucu bir alan oluşturabilecek boşluk olmadığından kenar sızıntısı ya da yeni çürük gelişimi gibi problemlerin meydana gelme ihtimali minimuma iner.

BİZE SORUN

Detaylı bilgi için form doldurun veya arayın:

+90 555 034 73 78